طیف سنجی تحرک یون (IMS)

طیف سنجی تحرک یون (IMS)

طیف سنجی تحرک یون (IMS)

طيف سنجي تحرک يوني نوع ساده شده طيف سنجي زمان پرواز است که در فشار اتمسفر کار مي کند. کاربرد اصلي اين روش در تشخيص و آناليز گونه هاي شيميايي گازي، مايع و جامد است. تزريق نمونه به دستگاه بسيار ساده و مستقيم انجام می شود. اين دستگاه در تحقيقات علمي و تشخيص گازهاي سمي، سموم غذايي و دارو ها کارايي بالا دارد.

در اين نوع طيف سنجي ابتدا نمونه به بخار تبديل شده و مولکولهاي آن باردار مي شوند. يونها در يک لوله رانش (Drift Tube) توسط ميدان الکتريکي رانده مي شوند. سپس يونها با عبور از يک شاتر گريد (shutter Grid) بصورت دسته اي وارد ناحيه رانش مي شوند. در آنجا نيز تحت ميدان الکتريکي در فشار اتمسفر رانده مي شوند. يونهاي کوچک با سرعت بيشتر و يونهاي بزرگ با سرعت کمتري رانده مي شوند. بدين ترتيب يونهاي مختلف در طي حرکت از هم جدا شده و به ترتيب به آشکار ساز مي رسند و طيف تحرک يوني را پديد مي آورند. زمان هر پيک نشان دهنده نوع ماده و شدت آن مقدار ماده را مي دهد.

 

در صورتی که نمونه نیاز به آماده سازی داشته باشد به ازای آماده سای نمونه 40000 تومان به هزینه ی هر درخواست اضافه می شود. اعلام هزینه ها برای هر تزریق می باشد.

 

نام اپراتور: زهره آیاره

شماره تماس:03155913382  - 09176867287

محل دستگاه: آزمایشگاه مرکزی (ساختمان ارشدی)، طبقه دوم، اتاق شماره 30

 

 

 

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه