آب بدون یون

آب بدون یون

آب بدون یون

 

آب بدون یون (Pure) ....خلوص این آب از نظر هدایت الکتریکی 11 میکرو زیمنس می باشد.

 

آب بدون یون (Ultrapure)...خلوص این آب از نظر هدایت الکتریکی 0.05 میکرو زیمنس می باشد.

 

هزینه ها برا اساس هر لیتر اعلام شده است.

 

 

نام اپراتور: سجاد قربانی

شماره تماس: 09130258871

محل دستگاه: آزمایشگاه مرکزی (ساختمان ارشدی)، طبقه دوم، اتاق شماره 28

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه