عملیات حرارتی با آون تحت خلا تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد

عملیات حرارتی با آون تحت خلا تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد

عملیات حرارتی با آون تحت خلا تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد

در این آون مواد در خلا یک صدم میلی بار می تواند تا دمای 150 درجه سانتیگراد گرم شوند.

موادی مجاز به قرار گرفتن در آون هستند که تبخیر نشوند و برای روغن پمپ روتاری مشکلی را ایجاد نکنند. 

 

هزینه برای ران با زمان 1 ساعت است.

اپراتور: سجاد قربانی

شماره تماس : 09130258871

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه