عملیات حرارتی تحت اتمسفر تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (کوره باکسی دما بالا)

عملیات حرارتی تحت اتمسفر تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (کوره باکسی دما بالا)

عملیات حرارتی تحت اتمسفر تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (کوره باکسی دما بالا)

این کوره قادر است تحت یک برنامه با 9 گام برنامه‌ریزی شود و پله به پله دماهای مختلف را به نمونه اعمال کند. این کوره قابلیت سرد کردن  را ندارد. 

هزینه برای یک ران با مدت زمان دو ساعت است و به‌ازای هر یک ساعت اضافه‌تر مبلغ 20000 تومان اضافه می‌شود.

 

 

 

 

اپراتور: سجاد قربانی

شماره تماس: 09130258871

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه