تعیین طول ساق نخ پرز

تعیین طول ساق نخ پرز

تعیین طول ساق نخ پرز

با این گیج، طول پرز از 25-3 میلی متر قابل اندازه گیری است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه