تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذری در برابر مالش خشک (Rubbing)

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذری در برابر مالش خشک (Rubbing)

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذری در برابر مالش خشک (Rubbing)

ثبات رنگ نمونه از طریق مقدار انتقال رنگ به پارچه پنبه ای آهارگیری و سفیدگری شده به ابعاد 50*50 میلی متر مربع که به استوانه مالش دهنده به قطر 16 میلی متر بسته شده، بررسی می شود. نیرویی معادل 9 نیوتن در حرکت رفت و برگشت مالش دهنده در خط مستقیم به طول 100 میلی متر به نمونه وارد می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه