مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش (Colour Fastness to Rubbing)

مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش (Colour Fastness to Rubbing)

مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش (Colour Fastness to Rubbing)

ثبات رنگ نمونه از طریق مقدار انتقال رنگ به پارچه پنبه ای آهارگیری و سفیدگری شده به ابعاد 50*50 میلی متر مربع که به استوانه مالش دهنده به قطر 16 میلی متر بسته شده، بررسی می شود. نیرویی معادل 9 نیوتن در حرکت رفت و برگشت مالش دهنده در خط مستقیم به طول 100 میلی متر به نمونه وارد می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه