ثبات رنگ در برابر شستشو (Colour Fastness to Washing )

ثبات رنگ در برابر شستشو (Colour Fastness to Washing )

ثبات رنگ در برابر شستشو (Colour Fastness to Washing )

تغییر رنگ و لکه گذاری شش نمونه رنگی روی پارچه همراه چند جنسی DW طبق استانداردهای ISO-105-C01-C05 با دستگاه ثبات شستشویی رنگ تست و اندازه گیری می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه