تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر شستشو

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر شستشو

تعیین درجه تغییر رنگ و لکه گذاری در برابر شستشو

قابلیت بررسی تغییر رنگ و لکه گذاری شش نمونه رنگی روی پارچه همراه چند جنسی طبق استانداردهای ISO-105-C01-C05 با دستگاه ثبات شستشویی رنگ

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه