تبدیلات فوق بحرانی برای محصولات گازی، مایع و جامد (Bio-char)

تبدیلات فوق بحرانی برای محصولات گازی، مایع و جامد (Bio-char)

تبدیلات فوق بحرانی برای محصولات گازی، مایع و جامد (Bio-char)

تولید محصولات گازی، مایع و جامد (Bio-char) در محیط سیالات فوق بحرانی

سیال فوق بحرانی

 

 

در صورت درخواست، آنالیزهای ویژگی سنجی محصولات (GC-MS, CHNSO, FTIR, HMNR, UV-VIS)

و تفسیر آنها نیز انجام و هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه