فیتوشیمی

فیتوشیمی

فیتوشیمی

در آزمایشگاه فیتوشیمی، آزمایش¬های عصاره¬گیری گرم ( با دستگاه سوکسله)، عصاره¬گیری سرد، اسانس گیری (با دستگاه کلونجر)، آزمایش آنتی¬اکسیدان به روش DPPH ، آزمایش تعیین میزان فنول کل و آزمایش تعیین فلاونوئید کل انجام ¬می¬شود.

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (تومان)
{{ $index + 1 }} {{item.title}} {{item.name_lab}} {{item.price}} درخواست آزمایش
دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه