آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

در آزمایشگاه رنگرزی آزمایشات شناسایی الیاف مختلف به روش حلالیت، تعیین قدرت جذب/عبور محلول رنگ در طول موج مرئی، تعیین قدرت رنگی نمونه، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر شستشو قابل انجام است.

در آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمایشات تعیین ضخامت منسوج، تعیین طول ساق پرز، تعیین نیروی بیرون کشیدگی پرز فرش، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بار استاتیکی، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بارگذار دینامیکی، تعیین مقاومت فرش در برابر پاخوری، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش انجام می شود.

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (تومان)
{{ $index + 1 }} {{item.title}} {{item.name_lab}} {{item.price}} درخواست آزمایش
دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه