معرفی مرکز

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه


آزمايشگاه مركزي دانشگاه كاشان با هدف متمركزسازي و ساماندهي تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي مورد نياز در خردادماه سال 1395 افتتاح گرديد. ساختمان اين مركز توسط خير ارجمند مرحوم پروفسور رضا ارشدي ساخته شده است. اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن امكانات و دستگاه­هاي پيشرفته آناليزي در دانشگاه كاشان و تجهيزات موجود در پژوهشكده اسانس­هاي طبيعي واقع در قمصر (حدود 40 دستگاه تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته) و با تكيه بر دانش متخصصين در جهت برطرف نمودن نيازهاي علمي و تحقيقاتي پژوهشگران مراكز علمي و صنعتي در داخل و خارج از شهرستان نقش مهمي را ايفا مي كند. به همت متخصصين و كارشناسان محترم، آزمايشگاه مركزي دانشگاه كاشان توانست در سال 1396 رتبه اول كشوري در بين آزمايشگاه­هاي مركزي را كسب نمايد. علاوه بر اين آزمايشگاه مركزي دانشگاه كاشان در سال 1398 توانست به عضويت فعال شبكه آزمايشگاهي فناوري­هاي راهبردي دست يابد كه از اين طريق مي تواند به تسهيل فرايند خدمت رساني كمك نمايد. اين واحد آزمايشگاهي بر اساس قوانين و تعرفه­هاي دانشگاه كاشان، اقدام به ارائه خدمات آزمايشگاهي مي نمايد. معرفي دستگاه­ها و شماره تماس آزمايشگاه­ها در بخش تجهيزات و خدمات و تعرفه­هاي مربوط در بخش تعرفه­ها در سايت آزمايشگاه مركزي آورده شده است. متمركز سازي و ارائه خدمات بخش وسيعي از دستگاه­هاي موجود در آزمايشگاه­هاي دانشگاه كاشان، از طريق سايت آزمايشگاه مركزي مي تواند قدم مهمي در برقراري ارتباط دانشگاه با مراكز پژوهشي و صنعتي باشد.

:

مسئولین مرکز