لیست آزمایشها

دانشجویان عزیز برای درخواست آزمایش از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان می توانند لیست قیمت آزمایش ها را در سیستم جدید مشاهده بفرمایید.

برای ورود به سیستم جدید کلیک کنید

 

hits12194بازدید